...O COM LA TRAMUNTANA, LA LLUNA I LA MAR PODEN AFECTAR A LES PERSONES.

dimecres, 11 de maig de 2011

Una multa contra tots: en solidaritat amb Acció Cultural


El passat 17 de febrer, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es va veure obligada a cessar les emissions de TV3 al País Valencià, després de 26 anys. Durant aquest temps, TV3 havia esdevingut una oferta televisiva normalitzada al País Valencià, on s’ha distingit per la seua qualitat i pel fet de ser una de les poques ofertes audiovisuals en català.

Malgrat això, el president Francisco Camps va decidir, ara fa quatre anys, obrir una sèrie d’expedients administratius contra l’entitat responsable d’aquestes emissions, Acció Cultural, cosa que s’ha traduït en una llarga persecució política i econòmica. El passat mes d’octubre, l’entitat ja va haver de pagar 126.943,90 euros per satisfer una primera multa, i ara s’enfronta a dues multes més que sumen vora 800.000 euros (dels quals ja n’ha pagat 130.000), una quantitat absolutament desproporcionada per a una associació cultural sense ànim de lucre la continuïtat de la qual pot posar en perill.

Durant aquests quatre anys, Acció Cultural ha fet patent l’amplíssim suport a TV3 al País Valencià, fins a arribar a l’èxit de la manifestació del passat 16 d’abril a València. En aquest sentit, cal també recordar les 651.650 signatures recollides per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres” per legalitzar la recepció de totes les televisions en català en el conjunt del domini lingüístic, i que ara podria entrar a tràmit parlamentari al Congrés espanyol.

Tant el projecte de llei impulsat per la ILP com el recurs que Acció Cultural ha presentat davant el Tribunal Suprem poden acabar donant la raó a l’entitat en aquest conflicte artificial; però, de moment, Acció Cultural ha de pagar les multes que encara té pendents si no vol patir l’embargament dels seus comptes corrents i béns mobles i immobles. Davant aquesta greu situació, el nostre deure és col·laborar a fer front col·lectivament a una multa que en realitat és contra tots els que creiem en la pluralitat informativa i la llibertat d’expressió. Per això, avui, diferents mitjans publiquem aquesta crida pública perquè feu una donació solidària a Acció Cultural (http://www.acpv.cat/): així com junts vam aconseguir les 651.650 signatures per a la ILP, junts hem de reunir els diners necessaris per garantir la continuïtat d’Acció Cultural.

4 comentaris:

 1. version en castellano

  Una multa contra todos: en solidaridad con Acción Cultural

  El pasado 17 de febrero, Acció Cultural del País Valenciano (ACPV) se vio obligada a cesar las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana, después de 26 años. Durante este tiempo, TV3 había convertido en una oferta televisiva normalizada en el País Valenciano, donde se ha distinguido por su calidad y por ser una de las pocas ofertas audiovisuales en catalán.

  Sin embargo, el presidente Francisco Camps decidió, hace cuatro años, abrir una serie de expedientes administrativos contra la entidad responsable de estas emisiones, Acción Cultural, que se ha traducido en una larga persecución política y económica. El pasado mes de octubre, la entidad ya tuvo que pagar 126.943,90 euros para satisfacer una primera multa, y ahora se enfrenta a dos multas que suman cerca 800.000 euros (de los cuales ya ha pagado 130.000), una cantidad absolutamente desproporcionada para una asociación cultural sin ánimo de lucro la continuidad de la que puede poner en peligro.

  Durante estos cuatro años, Acción Cultural ha hecho patente el amplísimo apoyo a TV3 en la Comunidad Valenciana, hasta llegar al éxito de la manifestación del pasado 16 de abril en Valencia. En este sentido, cabe también recordar las 651.650 firmas recogidas por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "Televisión sin Fronteras" para legalizar la recepción de todas las televisiones en catalán en el conjunto del dominio lingüístico, y que ahora podría entrar en trámite parlamentario en el Congreso español.

  Tanto el proyecto de ley impulsado por la ILP como el recurso que Acción Cultural ha presentado ante el Tribunal Supremo pueden acabar dando la razón a la entidad en este conflicto artificial, pero, de momento, Acción Cultural debe pagar las multas que aún tiene pendientes si no quiere sufrir el embargo de sus cuentas corrientes y bienes muebles e inmuebles. Ante esta grave situación, nuestro deber es colaborar a hacer frente colectivamente a una multa que en realidad es contra todos los que creemos en la pluralidad informativa y la libertad de expresión. Por ello, hoy, diferentes medios publicamos este llamamiento público para hacer una donación solidaria a Acción Cultural (www.acpv.cat): así como juntos logramos las 651.650 firmas para la ILP, juntos debemos reunir el dinero necesario para garantizar la continuidad de Acción Cultural.

  ResponSuprimeix
 2. Quan l'odi queda "legitimat" en expedients i multes; és encara més odiós.

  ResponSuprimeix
 3. crec que aquest any per sant Joan hauriem de fer una bona foguera i no només de llenya.

  ResponSuprimeix
 4. Un poble que vota majoritariamenta a la Rita i al Camps... la veritat....jo, ni un euro.


  petons

  ResponSuprimeix

esplaiet tu també...però amb seny, eh...!